Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi uzņēmumiem ir viens no SIA “Saldo E.R.” piedāvājumiem esošiem un nākamiem klientiem. Piedāvājam juridiskās konsultācijas un tiesisko palīdzību dažādās komercdarbības situācijās.

Ievērojamu mūsu ikdienas prakses daļu veido arī klientu interešu pārstāvība dažādos tiesu procesos kā civillietās, tā arī administratīvajās lietās.

Mūsu  juristi  piedāvā augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus, jo var lepoties ar ievērojamu profesionālo pieredzi. Palīdzam nodrošināt arī mūsu klientu interešu pārstāvību juridisko jautājumu risināšanā ārpus Latvijas Republikas robežām.

Juridiskie pakalpojumi uzņēmējdarbības tiesību jomā:

 • dažādu tiesisko formu juridisko personu nodibināšana, reorganizācija, likvidācija un maksātnespēja;
 • dibināšanas dokumentu izmaiņu sagatavošana;
 • preču zīmju, patentu, autortiesību, intelektuālā īpašuma reģistrācija; juridiskā palīdzība licenču, sertifikātu un citu atļauju noformēšanā;
 • ieguldījumu risku novērtēšana, visaptveroša uzņēmuma darbības izpēte un tās finanšu situācijas kompleksa pārbaude pirms uzņēmuma iegādes (Due Diligence);
 • juridiskais atbalsts uzņēmumu apvienošanā un iegādē (M&A);
 • piedalīšanās pārrunās ar pretējām pusēm un partneriem;
 • visu veidu līgumu, vienošanos un citu sabiedrības darbības veikšanai nepieciešamo juridisko dokumentu izstrāde un juridiskā analīze;
 • juridiskais atbalsts darba tiesiskajās attiecībās;
 • palīdzība korporatīvo strīdu risināšanā;
 • nekustamie īpašumi (būvniecība, īpašumu sadalīšana, apvienošana);
 • maksātnespējas risinājumi – ārpustiesas tiesiskā aizsardzība, tiesiskā aizsardzība;
 • fizisko personu maksātnespēja;
 • pašvaldību tiesības u.c.

Sīkākai informācijai sazinieties ar mums sev ērta veidā.

Pārstāvēšana:

 • pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās;
 • pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās;
 • klienta interešu pārstāvība attiecībās ar valsts iestādēm, institūcijām un organizācijām, amatpersonām, juridiskām un fiziskām personām.

 

Parādu piedziņa:

 • rakstu, pretenziju un citu dokumentu sagatavošana;
 • procesuālo dokumentu sagatavošana;
 • dokumentu sagatavošana visu instanču tiesām;
 • parādu piedzīšanas tiesas ceļā.

 

Piedāvājam arī juridiskos pakalpojumus elektroniski. Jūs pasūtat pakalpojumu un par to samaksājot ar internetbankas starpniecību.