Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas ir būtiska informācija veiksmīgai uzņēmuma izaugsmei šodienas konkurences apstākļos. Nodokļu tiesiskajā regulējumā ir nemitīgas izmaiņas. Tādēļ iespējama situācija, ka ierastā kārtība jau ir zaudējusi aktualitāti. Savukārt, Jūsu vadītā uzņēmumā turpina ievērot ierasto kārtību, neapzinoties  riskus, kas radušies nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ. Šādā situācijā vislabākais palīgs ir praktizējošs un zinošs grāmatvedis, kurš orientējas nodokļu likumos un noteikumos. Tikai sadarbojoties ar izglītotu grāmatvedi ir iespējams rast efektīvu risinājumu Jūsu situācijā.

Ja Jūs uztrauc, vai pareizi ievērojat nodokļu nomaksas termiņus, tad labāk sazinieties ar mums. Mēs Jums izskaidrosim kas un kad jāmaksā. Kopīgi izvērtēsim situāciju, un izskaidrosim kādi nodokļi un kad jāmaksā, kā arī, kurš risinājums ir Jums piemērotākais.

Nodokļu konsultāciju pakalpojumi:

  • nodokļu pārbaude– visaptveroša, neatkarīga sabiedrības nodokļu pārbaude. Tās mērķis ir pārliecināties, vai sabiedrības darbība nodokļu jomā atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Apkopotajos pārbaudes rezultātos, tiek norādīts uz iespējamiem nodokļu riskiem un ieteikumu sniegšana to novēršanai;
  • nodokļu un budžetā veikto maksājumu salīdzināšana, kuras mērķis ir noteikt atšķirības starp aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem un nodevām, lai izvairītos no nodokļu parādiem, soda un kavējuma naudām, kā arī iespējamām soda sankcijām;
  • PVN atmaksas pieprasīšana, kas ietver pirmdokumentu un līgumu analīzi, pastāvošo risku novērtēšanu, PVN atmaksas pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu, atbalstu iespējamā nodokļu audita laikā;
  • starptautiska nodokļu piemērošana, kur īpaši aktuālas ir starptautiskās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu; praktiski palīdzēsim sagatavot nodokļu deklarācijas un aprēķinus;
  • atbalsts nodokļu audita laikā un strīdos – klienta interešu aizsardzība nodokļu inspekcijas veiktajās pārbaudēs. Sākotnējā dokumentu ekspertīze un atklāto trūkumu novēršana, rakstveida iebildumu pret nodokļu iestāžu aktiem sagatavošana. Nepieciešamības gadījumā – klienta tiesību aizsardzība augstāk stāvošās instancēs;
  • nodokļu plānošana, kas nozīmē aktuālās nodokļu normatīvo aktu rūpīgu analīzi, nodokļu atbalsta pasākumu izstrādi un ieviešanu, paredzēto nodokļu atvieglojumu izmantošanu, nodokļu sloga regulēšanu un kontroli. Nodokļu piemērošanas optimizācijas rezultātā Jūs iegūsiet efektīvu nodokļu nomaksas sistēmu, kas uzņēmumam garantēs ekonomisko un juridisko drošību.
  • individuālas stratēģijas izstrādi izdevumu samazināšanā.

 

Ātrāk un lētāk ir pajautāt zinošam savam grāmatvedim, nevis vēlāk maksāt soda un nokavējuma naudas un tērēt laiku un resursus kļūdu labošanai.

Sazināties ar mums