Darba drošība

Darba drošība

Darba drošība uzņēmumā ir noteikta saskaņā ar grozījumiem 2005.gada 8.februārī MK noteikumos Nr.: 99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”, kas stājās spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Uzņēmumiem, kas darbojas bīstamajos komercdarbības veidos, ir jānodarbina uz darba līguma pamata kompetents speciālists darba aizsardzībā.

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir garantēt nodarbināto drošību un veselību darbā. Tāpēc ikvienā uzņēmumā, kurā ir kaut viens nodarbinātais, nepieciešams ieviest normatīvajiem aktiem atbilstošu darba aizsardzības sistēmu. Šī sistēmas pamatā ir darba vides risku izvērtēšana,kura jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā. Kā arī tā ir pakārtota darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde.

Otrs variants – noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “Saldo E.R.”. Tas ir salīdzinoši lētāk un ērtāk uzņēmumu īpašniekiem.

Veicam darba vides risku novērtējumu, izstrādājam darba aizsardzības instrukcijas un darba aizsardzības pasākumu plānu. Pieredzējis un kompetents speciālists veiks darbinieku instruktāžas, sniegs konsultācijas un ieviesīs nepieciešamos pasākumus, lai darba vide būtu droša Jūsu darbiniekiem.

Darba drošības pakalpojumi pieejami Liepājā un Rīgā.

Ja esat nolēmuši izmantot darba drošības/darba aizsardzības pakalpojumus, vai radusies neparedzēta nepieciešamība pēc darba drošības pakalpojumiem, sazinieties ar mums. Mēs precizēsim kādi darba drošības/darba aizsardzības pakalpojumi ir nepieciešami. Arī steidzamos gadījumos atradīsim laiku nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, darba drošības procesu sakārtošanai un uzraudzībai.

Ārpakalpojums ir lētāks par sodiem darba aizsardzības pārkāpumos!