Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA “Saldo E.R.” sniegtie grāmatvedības pakalpojumi ietver – grāmatvedības uzskaites organizēšanu, nepieciešamības gadījumā tās atjaunošanu. Visa veida nodokļu deklarāciju sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Grāmatvedības pakalpojumus veicam atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedības pakalpojumiem saistīto jautājumu risināšanu Jūsu uzņēmumā, līdz ar to Jums nav jādomā par sava uzņēmuma grāmatvedību un tās organizēšanu. Jums atliek tikai nodot mums attiecīgos grāmatvedības dokumentus līdz katra mēneša noteiktajam datumam.

Pilna uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana ietver:

 • Uzņēmuma grāmatvedības metodikas, kontu plāna un nolikumu izstrādāšana;
 • Pirmdokumentu pārbaudi, sakārtošanu un iegrāmatošanu;
 • Rēķinu un preču pavadzīmju izrakstīšana un nosūtīšana klientiem;
 • Preču uzskaite noliktavas programmā;
 • Nodokļu aprēķināšanu un plānošanu, kā arī atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID caur EDS;
 • Uzņēmuma darbības finanšu analīzi uzņēmuma vadības vajadzībām;
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu uzņēmuma vadībai, līzinga uzņēmumiem, bankām u.c.;
 • Statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu pēc vajadzības;
 • Gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu VID;
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
 • Darba algas, piemaksu, atvaļināumu un slimības naudas un nodokļu aprēķināšana;
 • Personāla dokumentācijas izstrāde;
 • Avansa norēķinu personu darbības uzskaite;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana un mazvērtīgā invetāra uzskaite;
 • Uzņēmuma kases dokumentācijas sakārtošana;
 • Klienta interešu pārstāvēšana VID;
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
 • Nulles grāmatvedības pārskatu sastādīšana;
 • Privātpersonu nodokļu deklarāciju sagatavošana;
 • Mikrouzņēmumu grāmatvedības uzskaite;
 • Ceļa (maršuta) zīmes noformēšana;
 • Komandējumu un darba braucienu noformēšana;
 • Protams, vienojoties par sadarbības līgumu, tajā var tikt iekļautas arī citas funkcijas.

 

Daļēji grāmatvedības pakalpojumi ir domāti uzņēmumiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ (iekšējo resursu pieejamība, uzņēmuma politika, finansu ierobežojumi u.c.) nav nepieciešamības pēc visiem (pilnas) grāmatvedības pakalpojumiem. Atlīdzība tiek noteikta pēc vienošanās un ir atkarīga no sarežģītības un vidēji patērētā laika. Daļējas grāmatvedības apkalpošana ietver atsevišķas darbības:

 • Debitoru un/vai kreditoru uzskaiti;
 • Pamtlīdzekļu uzskaiti;
 • Darba algu uzskaiti sākot no aprēķināšanas līdz izmaksai, kā arī ziņojumu iesniegšanai VID;
 • Dažādu nodokļu veidu aprēķināšanu un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID;
 • Pārmaksāto nodokļu atgriešanu.

 

Ja Jūsu uzņēmumā grāmatveža neprofesionalitātes vai citu iemeslu dēļ grāmatvedības dokumenti nav sakārtoti par vairākiem atskaišu periodiem vai arī tie neatbilst LR normatīvajiem aktiem, tad mēs palīdzēsim sakārtot.

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana ietver:

 • Uzņēmuma grāmatvedības detalizētu analīzi, pamatojoties uz esošajiem dokumentiem un automatizētajām uzskaites sistēmām,
 • Visu nepieciešamo pirmdokumentu vākšanu un apstrādi,
 • Grāmatvedības ierakstu atjaunošana un nepieciešamības gadījumā – korekciju veikšanu esošajos grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros,
 • Precizētu attiecīgo gada pārskata periodu sagatavošanu un iesniegšanu.

 

Mūsu mērķis ir sniegt Jums padomu,

kad Jūsu uzņēmumam tas ir nepieciešams – ne tikai tad, kad Jūs to lūdzat.

 

 

Cena